Zvolte si uživatelské jméno

Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku, verze 1.1

Pro všechny podnikatele, majitele a pracovníky v ekonomických a finančních pozicích malých a středních podniků připravila Vysoká škola finanční a správní Praha a společnost Atlantis PC s.r.o. v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Czech Rise Up – chytrá opatření proti Covid 19 společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku. Jeho účelem je podpora kvalifikovaného finančního rozhodování a řízení pro všechny, kteří jsou odhodláni ve svých firmách překonat ekonomické důsledky koronavirové krize a pokračovat v úspěšném podnikání v roce 2021 a dalších letech. Cílem testu je poskytnout uživatelům z oblasti malých a středních podniků zdarma základní test podnikových financí a jejich analýzu. Smyslem testu je vytvořit objektivní základ pro reálné finanční plánování v roce 2021 a dalších letech včetně využívání programů na podporu malých a středních podniků v období ekonomického restartu.

Test vyjadřuje hodnoty a trend vývoje tzv. finančního zdraví, ve smyslu finanční odolnosti, výkonu a stability malého a středního podniku podle výsledků jeho hospodaření v letech hospodářské konjunktury 2015 - 2019.

Po vyplnění několika základních údajů z Výkazu zisku a ztrát a Rozvahy (netto) v každém roce uplynulého období 2015 – 2019, získáte základní pohled na úroveň a vývoj finančního zdraví testovaného podniku. Aplikace pracuje na základě metodiky finanční analýzy výpočtem ročních hodnot finančního zdraví podle modelu IN05 a stanovením trendu jejich vývoje v uplynulých letech na bázi statistické metody lineární regrese.

Aplikace Diagnostický test finančního zdraví MSP je zdarma k dispozici na webových stránkách https://www.diagnostickytest.cz nejen členům AMSP, ale i všem dalším podnikatelům a zájemcům. Test je anonymní.