Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku

Jak nejlépe překonat následky koronavirové epidemie a vrátit se k prosperitě?

Tento interaktivní test finančního zdraví malého a středního podniku* Vám pomůže zdarma a anonymně rozhodnout správně o budoucnosti Vašeho podniku.

 

V našem testu si můžete ověřit následující:

  • Jak se vyvíjelo finanční zdraví vašeho podniku v minulosti
  • Jak nastavit finanční plány do budoucích let
  • Jak odhadnout investiční riziko spojené s Vaši firmou

 

Testování finančního zdraví MSP probíhá ve třech na sobě navazujících fázích


   I. diagnostika finanční historie podniku z let 2015 - 2019,
   II. plánovaná finanční perspektiva podniku do roku 2024,
   III. odhad ověření investičního rizika vložení peněz do podniku do roku 2024.

 

Vstup do každé následující části testu finančního zdraví je podmíněn vyplněním jeho zdrojové tabulky "Zadání testu".

 

Zvolte si uživatelské jméno

(pro prohlížení funkcionality lze použít jméno "testuser")